2019. augusztus 25.


Bizonyára már mindenki tudja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása 2019. október 13-án lesz. Közös érdekünk, hogy minél többen megismerjük az elképzeléseket, melyek a Pecatavat érintik, és felelősen tudjunk dönteni, amikor arra sor kerül.

Ezért a Pecatóért Egyesület egy helyi bemutatkozót szervezett, melyre meghívta a jelölteket. A meghívottak ismertetik programjukat, céljaikat és elképzeléseiket az üdülőterületek („külterületek”) fejlesztéséről, integrálásáról.

A területi jelölteken kívül, a polgármester jelöltek is részt vesznek a bemutatkozáson!

Időpont 2019. szeptember 8. vasárnap 16.00-19.00 óra

Helyszín: Közösségi tér/Grund

Program:
  • 16.00-19.00: Bográcsozás, piknik
  • 16.30-17.30: Szanyi József (Fidesz) területi jelölt bemutatkozása.
  • 17.30-18.30: Radnai Péter (Szövetség Biatorbágyért Egyesület) bemutatkozása
  • 18.30-19.00: Fórum

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Biatorbágy Pecatóért Egyesület


2019. július 18.

2019. június 17-étől a

760 Budapest – Biatorbágy – Etyek – Bicske,
762 Budapest – Biatorbágy – Sóskút és
767 Budapest – Budaörs – Biatorbágy – Etyek

autóbuszvonalakon az alábbi változások léptek életbe:
  • A Premier Outlet megállóhelyet érintő 760-as, 762-es és 767-es autóbuszok Budaörsi Ipari és Technológiai Park megállóhelyen is megállnak.
  • A Budapest, Kelenföldről 6:10-kor és 7:10-kor Etyekre induló 760-as járatok, valamint a Sóskút iskolától 14:30-kor, 15:30-kor és 16:30 induló 762-es autóbuszok tanítási szünetben munkanapokon Budaörsön a Bretzfeld utca – Szabadság út útvonalon közlekednek, módosított menetrend szerint.

(Forrás: www.volanbusz.hu)

2019. július 17.

A Biatorbágy Pecatóért Egyesület lakossági tájékoztatója:

Kedves Pecatavi Lakók és Ingatlantulajdonosok!

A Biatorbágy Pecatóért Egyesület képviselői – az alapító okiratnak és személyes meggyőződésüknek megfelelően – azért dolgozik, hogy lakókörnyezetünket élhetőbbé, színvonalasabbá tudjuk varázsolni. Ezen törekvésünk egyik szálaként, hónapokkal ezelőtt elindult egy sokoldalú egyeztetési folyamat olyan érdekvédelmi civil szervezetekkel, amelyek Pecató problémáihoz nagyon hasonló nehézségekkel küzdő településrészek lakóközösségeit fogja össze Biatorbágy közigazgatási határain belül. Leegyszerűsítve, bár hibásan csak „külterületeknek” hívott településrészek érdekeit helyi civil szervezetek igyekeznek képviselni. Ide sorolható a Katalin-hegy, Ürge-hegy, Nyakaskő, Szarvas-hegy, Kutya-hegy, Öreg-hegy és Pecató területe. Mivel minden érintett terület önmagában viszonylag kis lélekszámmal rendelkezik, így nyilvánvalóan az érdekérvényesítő képességeik az egyes civil szervezeteknek is korlátozottak. Azonban az egyesületi vezetők úgy döntöttek, hogy egy „külterületi összefogással” nagyobb sikereket tudunk elérni a helyi önkormányzatoknál, hogy a minket érintő folyamatokba nagyobb beleszólással, nagyobb lakossági támogatottsággal tudjunk érdemi eredményeket elérni. A kezdeményezés minden külterületi egyesület vezetésében nagy támogatottságra talált és több közös egyeztetésen vagyunk túl, ahol azon kívül, hogy megismertük egymást, körvonalazódott, hogy problémáink nagyban hasonlók és az önkormányzati hozzáállás az adott területhez is – sajnos – megegyezik.

Mivel ezen év őszén újra lehetőségünk lesz a helyhatósági választáson véleményt mondani a helyi képviselőkről és a város vezetéséről, valamint megválasztani az új képviselőket, így az egyesületek vezetői eldöntötték, hogy meghallgatásra hívják a területi jelölteket. Ennek célja az, hogy tisztán lássunk a tekintetben, hogy mely jelölt hogyan vélekedik a „külterületek” helyzetéről, milyen hosszútávú stratégiai tervek vannak a területekkel kapcsolatban a jelölő szervezeteiknél. Mivel jó néhány éve folyamatosan tartja a kapcsolatot a Biatorbágy Pecatóért Egyesület elnöksége a regnáló városvezetéssel, így ezt az irány ismerjük. Az elnökség nevében kijelenthetjük, hogy a mostani városvezetés által hozott intézkedések, illetve még inkább a meg nem hozott intézkedések nem szolgálják a pecatavi lakók és egyébként semelyik külterület érdekeit sem.

A „külterületi” egyesületek felkérésére, az összes helyi választókerületben jelöltet állító civil szervezet elnökségével és külterületi képviselő-jelöltjeivel folytatott hosszas és részletes egyeztetés kapcsán kívánom tájékoztatni a tisztelt lakókat. A Szövetség Biatorbágyért Egyesületről (továbbiakban: SZBE) azt érdemes tudni, hogy ezen név alatt a 2002-es választások előtt Palovics Lajos vezetésével irányították a várost. Az egyesület megújult, teljesen új elnökséggel és gondolkodással folytatják tevékenységüket. Kizárólag helyi szinten politizálnak, mint civil szervezet.
A SZBE képviseletében az elnökségen kívül az összes érintett területhez tartozó képviselő-jelölt részt vett a megbeszélésen, és egy konstruktív párbeszéd tudott kialakulni a felek között.

Pecató a 7-es számú választókerülethez tartozik, amely képviselő-jelöltje: Radnai Péter. Átbeszéltük a legégetőbb problémákat, folyamatokat, lehetőségeket, illetve volt lehetőségünk megismerni a SZBE hosszútávú elképzeléseit a lakhelyeink kapcsán, amely a mostani állapotokhoz, illetve leginkább a gondolkodásmódhoz képest merőben más.

Számukra a felzárkóztatás nem csak üres, tartalom nélküli ígérgetés. A SZBE már 2017-ben nyújtott be a képviselő testület elé egy javaslat csomagot, amelyben a „külterületek” fejlesztéséhez finanszírozási lehetőséget biztosítana. Ennek lényege, hogy a város beruházási keretének meghatározott százaléka kizárólag ezekre a területekre lenne költhető úgy, hogy az egyes területek lélekszámának megfelelően, kvóta jelleggel történne a pénzek leosztása. A felhasználás a területi civil szervezetekkel egyeztetve, valódi igények alapján történne. Természetesen a város regnáló vezetése ezt a javaslatot lesöpörte, ezért nincs dedikált finanszírozása jelenleg sem Pecató fejlesztésének.

A másik nagyon fontos kérdés, amely az összes külterületet érint, a helyi építési szabályzat, a HÉSZ változtatása. Ez a folyamat már ott tart, hogy az új szabályzat az országos főépítésznél van bírálatra, ezt követően véglegesítheti a képviselő testület. Amennyiben elfogadásra kerül az új szabályzat, gyakorlatilag véglegesen – legalább is addig, míg ez a verzió hatályban van – ellehetetlenül a „külterületek” fejlődése és a mostani állapotokat betonozza be. Itt leginkább arra kell gondolni, hogy a közművesítés lesz jogszabályilag ellehetetlenítve, mert olyan betarthatatlan előírásokat fogalmaz meg a közmű engedélyeztetéshez, amelyet nem lehet teljesíteni. Egyszerű példa erre Katalin-hegy esete, ahol ezt a folyamatot úgy sikerült megakasztani, hogy a közmű fektetéshez szükséges közterületi szélességet olyan mértékben növelték meg, hogy annak elérése érdekében az összes érintett ingatlanból le kellene adni területeket. Van olyan telek, ahol 150 m2 ez a terület. Valamint ezen „adományozások” minden költségét a telektulajdonosoknak kellene állnia, amely ingatlanonként 150-200.000,-Ft. A kerítés áthelyezések ezen felüli költséget jelentenek. Jól látható, hogy ez gyakorlatilag a vezetékes víz és csatorna kiépítési lehetőségeit számolta fel. Az ok egyszerű: nem kell nagy költségekkel közművet fejleszteni, hiszen amíg nem rendezett a kiszabályozás, addig nem engedélyezhető a beruházás.

A SZBE elnöksége és képviselő-jelöltjei nem értenek egyet ezekkel a szabályozási koncepciókkal – jelenlegi önkormányzati képviselőik nem is szavazták meg ezeket a változtatásokat – így a településfejlesztési koncepciót újra kívánják gondolni az érintett településrészeket képviselő szervezetek bevonásával.

Fontos megjegyezni, hogy az októberi önkormányzati választásokra készülve a SZBE is felvette a kapcsolatot az esetleges többi jelölő szervezettel. Az összes országos politikai párt úgy döntött, hogy nem indít jelöltet (a SZBE ellen). Ez alól talán a Mi Hazánk Mozgalom a kivétel. Nem zárható ki továbbá, hogy egyéni jelöltek megméretik magukat valamilyen céllal, mindazon által egyelőre úgy tűnik, hogy a választás nem lesz túl bonyolult: A regnáló hatalom, vagy az új, fiatalos lendület, amely végre képes és hajlandó is felvállalni azt, hogy a „külterületi” lakók is pontosan annyit érdemelnek, mint a lakóparkiak, vagy belvárosiak.

Szeretném tájékoztatni továbbá a tisztelt pecatavi lakótársakat, hogy a Biatorbágy Pecatóért Egyesület lakóssági fórumot fog szervezni kora ősszel, ahová igyekszünk minden, a mi 7-es számú választókörzetünkben induló képviselő-jelöltet meghívni egy nyilvános vitára, beszélgetésre, hogy mindnyájan tisztán lássunk és felelősen tudjunk dönteni.

Nagyon fontos információ még, hogy az önkormányzati választáson csak az ide bejelentkezett lakos szavazhat a pecatavi képviselő-jelöltre, így kérünk mindenkit, aki életvitelszerűen lakik a Pecatónál, hogy az önkormányzatnál jelentkezzen be a lakhelyére, hogy közösen dönthessünk a közös jövőnkről!

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, keressék bizalommal a Biatorbágy Pecatóért Egyesület elnökségét!


Biatorbágy, 2019. július 17.

Móri Ferenc s.k.
elnök-helyettes

2019. július 5.


Mostanáig a 7. sz. választókerületbe tartozó Pecató városrész Fideszes képviselője Kecskés László volt. Hogy Laci miként képviselte a helyi közösség érdekeit, arról nagyon megoszlanak a vélemények.

A Pecatóért Egyesület nemrégiben kapta a tájékoztatást, hogy a 2019. októberi önkormányzati választásokon Szakadáti László és Kecskés László – a Fideszben megváltozott erőviszonyokra hivatkozva –, nem jelöltetik magunkat képviselő jelöltnek a helyi Fidesz-KDNP színeiben. Ez azt jelenti, hogy a 2019-2024-es ciklusban már nem ők lesznek a képviselőink. 

Tájékoztatásuk szerint a közéleti tevékenységüket a helyi civil életben, civil szervezetekben folytatják, ugyanazzal az elhivatottsággal, meggyőződéssel és programmal, ahogyan eddig is. Az önkormányzati választáson megválasztott új képviselő-testülettől az eddigieknél nagyobb érzékenységet és tudatosságot várnak el a harmonikus városfejlesztést előtérbe helyezve. Úgy gondolják, a civil szervezetekre nagyobb feladat hárul mint eddig. Ahogy Szakadáti László írja a tájékoztató levélben: „Határozottabban meg kell követeljék a hatalomban lévőktől, hogy a város értékeinek, lehetőségeinek valódi megvalósítói, teremtői és szellemi irányítói legyenek. A városfejlesztés közösségteremtő tevékenység!”
Ebben tökéletesen egyetértünk.

(2019. 07. 05. - Égő Ákos)2019. július 3.

Figyelem! Elkezdődtek az útjavítási munkálatok Pecató területén. Először a Horhos utca középső szakasza, majd a Hold és Alma utca következik. A Biatorbágyi Önkormányzat által biztosított Összefogás Építési Alapból igényelt támogatási összegeket már átutalták a pályázóknak, a kivitelezővel megszületett a megállapodás. Az aszfaltozásokat a Tóth Autópálya és Útépítő Kft. fogja végezni.

A tervek szerint csütörtöktől (2019. 07. 04.) már kivonulnak a munkagépek, megkezdődik az előkészítés, így részleges útlezárásokra számíthatunk. Teljes útlezárás csupán az aszfaltozás idején lesz, erről előre tájékoztatják a lakosokat.
A közeljövőben a javítások környékén számítsunk hosszabb menetidőre. Figyeljünk egymásra, ne türelmetlenkedjünk.

(2019. 07. 03. - Égő Ákos)

2019. június 21.


A Magyar Telekom Nyrt. által megrendelt gigabites passzív optikai hálózat (GPON) kiépítése megkezdődött. A szükséges engedélyek beszerzése után a CommCADKft. elkészítette a terveket majd a hálózat kiépítését a HÁL-ÉP Telekommunikációs Hálózattervező és Kivitelező Kft. végzi. A munkálatok előkészítése megtörtént, a munka látványosabb része 2019. június 24-én kezdődik. Az optikai vezetékek 99%-ban oszlopra szerelve készülnek. A meglévő ELMŰ oszlopokat felhasználva, ha szükséges újakat is telepítenek.

Az építés vezetője elmondta, hogy munkálatok körülbelül két hétig tartanak.
A kiépítés alatt minden helyi lakostól türelmet és nagyobb odafigyelést kérünk. Sok helyen, a magasban, oszlopokon fognak dolgozni.

A kivitelezés menettervéről a jövő héten tudunk bővebbet.

(Égő Ákos - 2019. 06. 21.)

2019. május 13.


2019-ben is meghirdette a Biatorbágyi Önkormányzat a Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatás pályázatot. Ennek keretében igényelhető maximum 1 millió forintból közösségi érdekeket szolgáló, lehetőleg felújító vagy építési projekteket kell kivitelezni. Pályázatonként legalább három család összefogásával 10% önrészt kell vállalniuk a pályázóknak. Pecatónál az elmúlt években ilyen pályázat keretében valósult meg a közösségi tér, az alapból igényelt pénzből készületek az információs táblák, nem beszélve az utcák murvázásáról, rendbetételéről.

Idén nagyon aktívak voltak a helyiek, és több pályázatot is beadtak.

A Biatorbágy Pecatóért Egyesület – elsősorban a terület biztonságát szem előtt tartva – két anyaggal is pályázott. Az egyik pályázat a legégetőbb probléma, a Repkény utcai napelemes közvilágításáért készült. Az 1 milliós keretbe csupán 2 darab, 6 m magas, egykaros, 24 W (3340 lm) teljesítményű napelemes kandeláber fér bele, de első lépésnek ez is csodálatos lenne. A másik pályázat a közterületi kamerák telepítéséért készült. Az igényelt összegből (762 150 Ft) 2 darab, távfelügyeleti rendszerrel ellátott, internetes csőkamerát telepítenénk. A távfelügyeleti rendszer 1 éves üzemeltetési költsége is belefér az összegbe.


Schilling-Párhon Lilla a Kertbarátok terére tervezett közösségi és turista pihenő-és kilátó pontra nyújtott be pályázatot. Az akadálymentesített  másfél méter magas, 15 négyzetméteres, fedett akácfa építményen kialakított kis asztalnál nem csak az itt élők, hanem turisták is megpihenhetnek.


A Hold utca felújítására és teljes aszfaltozására ideán Moldován Róbert szervezésében négy pályázat született 35 helyi lakó támogatásával. Ha összejön, akkor felújítanánk a kátyús régi utat és aszfaltos út vezetne a Holdon végig a dombtetőre.

A Horhos utca és környéke sem maradt ki. Az utca felső felének aszfaltozására Sípos Márta 5 pályázatot adott be 15 utcában lakó támogatásával. A Hold utcától a Tövis utcáig 5 cm vastag aszfaltutat szeretnének.

A meredek Tövis utca rendbetételére is pályázott egy helyi lakócsoport. Zúzottköves javítás, tömörítés, szintemelés, a későbbi aszfalt út előkészítése szerepel a pályázatban.
Tudomásom szerint a Karó és a Szél utca javítására is pályáztak, de sajnos arról bővebben nem tudok.

Egy egész utca pályázott a Bíbor és a Barackos utca rendbetételére Pecoll József szervezésében

Szántay Roland  három családdal együtt 978 000 forintra pályázott a Szirom utca felújítására. 320 m hosszban teljes murvázás, a földutas szakaszokon betondarálékos alapozás és murvázás a cél.

A fentiekből is kiderül, hogy a pecataviak ismét aktívan tesznek környezetük javításáért, szépítésért. Remélem – ahogy tavaly is –, az Önkormányzatnak sikerül elkülöníteni több pénzt az összefogásra, ezáltal minden pályázat nyer és megvalósulnak az álmok.

Frissítés, 2019. 05. 21.  Az alábbi táblázatban látható az összes pecatavat érintő pályázat, azok is amiket kihagytam.

Forrás: biatorbagy.hu

Frissítés, 2019. 05. 30.  A Képviselő testület a mai napon elfogadott minden támogatott pályázatot és keretet biztosított a tervezetnél több költségekre.  Hurrá!

Frissítés, 2019. 06. 13.  Megjött a hivatalos email: 
Tisztelt Pályázó!
Ezúton értesítem, hogy a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a pályázata támogatást nyert.
A szerződés kötés részleteiről értesítjük.
(2019. 05. 13. - Égő Ákos)