2019. január 17.

A 80-as évek elejéig az ingatlanokat kétféleképpen lehetett megközelíteni: autóval Etyek felől a Bolha-hegyen keresztül egy nehezen járható földúton, vagy a Benta-patakon átívelő kis hídon gyalogosan átkelve. Akkoriban a Repkény utca végénél volt a buszforduló. Az autókat a patak túloldalán hagyták, mindenkinek megszokott parkolóhelye volt a fák között, kis táblákra még a rendszámokat is kiírták. A tó melletti kocsmában (ami azon az ingatlanon működött, ahol nemrég még kisbolt volt) egyszeri 500 forint befizetésével lehetett állandó parkolóhelyet váltani.

Gyalogoshíd 1971-ben a mostani autóshíd helyén. Fotó: Molnár Zoltánné
A gyalogoshíd körülbelül ott állt, ahol most is átkelünk a Bentán. A fémvázas szerkezet valószínűleg nem is hídnak épült, hanem egy acél tetőszerkezet része volt. Hogy mikor és hogyan került a tóhoz, arra már senki sem emlékszik, de talán nem lövünk mellé, ha honvédségi kapcsolatokat sejtünk a háttérben. Csinos kis átkelő volt. A partfal a híd mellett mészkő téglákkal gyönyörűen ki volt kirakva, ahogy erről egy 1971 környéki fotó is árulkodik.

Az új betonhíd építésekor ezt a fém gyalogoshidat a patakon északabbra helyezték. Sokan emlékszünk még arra, hogy a Kertbarátok utca folytatásánál át lehetett kelni a patakon. A körülbelül másfél méter széles hídon babakocsival, kerékpárral is kényelmesen át lehetett sétálni. Az erdészházi buszt a gyalogoshídon át lehetett a legrövidebb úton megközelíteni. Sok-sok boldog év után – nem teljesen alaptalanul – életveszélyessé nyilvánították, és 2009-ben ismeretlen helyre szállították.

Régi gyalogoshíd elbontása előtt 2009-ben

De ne szaladjunk ennyire előre. 1982 decemberére már a Pecató egész területén elérhető lett az elektromos áram. A körülmények jobbak lettek, egyre többen szerettek volna itt hosszabb időt tölteni, és hát kényelmesen bejutni saját ingatlanukig – autóval. A Bolha-hegyen keresztül vezető kitaposott földút nem volt ideális, egy eső pillanatok alatt járhatatlanná tette. Ahogy beborult az ég, a horgászok azonnal elkezdtek pakolni, hogy még az eső előtt kimeneküljenek a tótól. Olyan történetet is hallottam, hogy a sárban 6 óráig tartott az út Biáig. Bizonytalan és kényelmetlen megközelítés volt, egyértelműen más lehetőség kellett.

A régiek azt mesélték, hogy a pecatavi autóshíd létesítésében nagy szerepe volt egy helyi ingatlantulajdonosnak, Javornitzky Tibor alezredesnek. Sajnos ő már nem tud mesélni, az örökösöket pedig nem avatta be a részletekbe, így csak azt tudtam meg, hogy a befolyásos katonaember valóban aktív részese volt a szervezésnek. Akkoriban a Pecató területét zömében a fegyveres testületek állományának parcellázták ki. Talán ezért is hallottam azt több helyről, hogy a hidat a honvédség finanszírozta, és egy hadgyakorlat keretében épült. Ez nem teljesen igaz. A beruházó Biatorbágy Nagyközség Tanácsa volt, az építkezéshez a Pest megyei OTP biztosította a hitelkeretet, amit a helyieknek kellett rendezni. Egy tulajdonosra 3636 forint jutott, melyet 3 év alatt – félévenként 606 Ft-tal – kellett törleszteni.

Az viszont igaz, hogy a kivitelezésben a honvédség segített, sorkatonák is dolgoztak a hídon. Állítólag utászok készítették a mélyalapozást, ők verték le a vasbeton cölöpöket a híd pillérei alá. 1983 elején kezdték a munkát, és rekord idő alatt elkészültek. 1983. április 15-én adták át a hidat. A helyi legendárium szerint két darab 45 tonnás T-72-es harckocsival végezték a terhelési próbát. Egy hétig álltak a hídon. A pecatavi híd esetében a kocsipálya azaz az út hasznos szélessége 3,8 méter a T-72A szélessége pedig 3,59 méter, így akár el is képzelhető.


Nem csak a létesítésének története, de a híd szerkezete is nagyon különleges. 1974-77. között az UVATERV a Beton- és Vasbetonipari Művekkel közösen új típusú, előregyártott elemekből álló rendszert és tartógerendát fejlesztett ki a 2–16 m nyílású közúti hidak építéséhez. A pecatavi híd is ilyen keresztcsatornás (KCS) tartókból épült híd, amely magyar szabadalom. Dr. Petúr Alajos irodavezető irányításával az UVATERV-ben Kemény Ádám és Nieberl Ferenc dolgozta ki. A híd betonelemei a miskolci BVM bodrogkeresztúri telepéről érkeztek.
Ennek a hídkialakításnak az a lényege, hogy speciális építőelemekből áll. A szabadalmaztatott keresztcsatornás vasbeton elemek rendkívül megkönnyítik és ezáltal meggyorsítják a hídépítés menetét. Az UVATERV kidolgozott egy tervezési segédletet, amelynek köszönhetően a létesítéskor nem kellett külön statikai számításokat végezni. Az így készült hidak a Közúti Hídszabályzat szerinti „A" terhelési osztálynak felelnek meg. Bármennyire szeretnék, inkább nem megyek bele a részletekbe, akit érdekel az ilyesmi, tekintse meg a termék adatlapját.


A pecatavi híd 35. születésnapját ünnepelte, amikor új aszfaltot kapott. A Repkény utca felújítása a híd burkolatát is érintette. A régit lemarták, és 4 cm vastagságban új felületet kapott. A híd vasbeton szerkezete – a nagyszerű konstrukciónak köszönhetően – kiváló állapotban van, pedig ma már nagyobb a forgalom, mint azt valaha gondolták. Vigyázzunk rá, tartsuk karban, mert abban biztos vagyok, hogy sokunknak másként alakult volna az élete, ha ez a híd nem lenne itt.

Hídtakarítás 2006-ban

A cikk megírásában nyújtott segítségért szeretnék köszönetet mondani Molnár Zoltánné Györgyi néninek, Andresz Imrének, Báder Janinak, Vakarcs Lászlónak (UVATERV), Héjja Karolinnak (Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal).

(2019. 01. 17. - Égő Ákos)

2019. január 11.

Jelen tájékoztatót a 2019. január 09-én, 15:30 órától 17:00-ig, Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában lezajlott egyeztetésről készítettük, melyen a Város képviselői és a Biatorbágy Pecatóért Egyesület képviselői voltak jelen.

A tárgyaláson résztvevők:

  • Tarjáni István – polgármester
  • Varga László – alpolgármester
  • Szakadáti László – alpolgármester
  • Móri-Donáth Katalin – Biatorbágy Pecatóért Egyesület elnöke
  • Móri Ferenc – Biatorbágy Pecatóért Egyesület elnökhelyettese

Érintett témák:

1. Víziközmű kérdés

Az önkormányzat, ahogy több előzetes tanulmány és határozat ezt bizonyítja, eltökélt a Város értékes és szerves részét képező üdülőterületek felzárkóztatásában. Az egyes üdülőterületek hasonló problémákkal küzdenek, azonban a problémák megoldása más-más előkészítettségi szinten állnak. A Katalin-hegyen sok évvel ezelőtt, a helyi lakóközösség önerőből már az M1- es autópálya alatt átvezette a vezetékes víz és csatorna gerincvezetéket, így ott nem nulláról kellett elkezdeni ezt a hosszadalmas és nem utolsó sorban költséges beruházását. Ennek megfelelően, elsőként a Katalin-hegy egységénél kezdték meg a víziközmű kialakítás lehetőségének biztosítását. Tudni kell, hogy ahhoz, hogy egyáltalán víziközmű engedélyes tervezést meg lehessen rendelni, szükséges, hogy a megfelelő szélességű utcák kiszabályozásra kerüljenek és a kiszabályozott terület teljes egészében közterület jellegű legyen. Jelen pillanatban ez a folyamat zajlik Katalin-hegyen. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ez bizony lakóközösségi áldozatokkal is jár, mert adott esetben szükség lehet arra, hogy ahol a telkek belelógnak a kiszabályozott területbe, ott a magántelkek belógó sávjának leadása válik szükségessé. Amennyiben ez rendeződik, kezdődhet meg a tervezési feladat, ahol már nem csak a víziközmű (víz+csatorna) „helyét” tervezik az útpályába, de egyéb közműveket is, illetve csapadékvíz elvezetést és út jellegtől függően járdát, közvilágítást is. A tervezés során már előzetes szakhatósági állásfoglalások is születnek, így az engedélyezés folyamata a korrekt terveket követően gördülékenyebben tud zajlani. Az építési és kiviteli tervek alapján, megfelelő finanszírozás esetén indulhat a beruházás.

Nézzük, hogy a Pecatónál mi a helyzet!

Az egyeztetésen elhangzott Polgármester úr részéről az az elképzelés, hogy a Pecató területére több lépcsőben lehetne megvalósítani az ivóvíz ellátást. Első lépésként közkút létesítését látná célszerünk, azzal, hogy a közkút vízhozamát korlátozni szükséges azért, hogy elkerülhető legyen a szennyvíztisztítónál lévő közkútnál jellemző, indokolatlanul nagy mennyiségű (tartály töltés) vételezés. A mesterségesen csökkentett vízhozam ellenére az ellátó vezeték kiépítése már a méretezett, nagy kapacitású gerinccel történne meg. Fontos megjegyezni, hogy akármennyire kecsegtető is ez a lépés, egyelőre nincs műszaki előkészület erre vonatkozóan. Ettől függetlenül minden, a megoldás irányába tett lépést helyén kell kezelnünk!

Az ivóvíz ellátás kiépítésének lépéseit taglalva több irányú feladat rajzolódott ki. Mivel a minimális kötelező közterület szélesség nálunk sem mindenhol adott, valamint nincs egyértelmű adat arra vonatkozóan, hogy a Pecatónál hány ingatlan lenne érintett a bekötésekre, ezért az Egyesület felvállalta az előzetes, nem kötelező érvényű lakóssági nyilatkoztatást arról, hogy hol, mely területeken van reális igény a vezetékes ivóvíz ellátására és ehhez kapcsolódóan hajlandók-e a lakók a szabályozási terveknek megfelelő utcaszélességekhez magántulajdonukat köztulajdonba adni. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy ugyan a helyi építési szabályzat (HéSZ) tervezetben jelenleg szerepel az a passzus, hogy vezetékes vízhálózat CSAK a vezetékes csatorna hálózattal EGYüTT létesíthető, azonban ennek megváltoztatására már a december 19- i lakóssági fórumon is javaslatot tettem, illetve az egyeztetésen a Város vezetése egyöntetűen úgy nyilatkozott, hogy az a pont csak véletlenül maradt benne és azt módosítani fogják. Ez azért fontos számunkra, mert a Pecatónál a vezetékes csatornahálózat megvalósítása a terepviszonyok miatt csak nagyon nagy költséggel valósulhatna meg, így viszont a vezetékes vízellátásunk kiépítése belátható időtávlatba kerül.

Fontos továbbá, hogy a közmű tervezés csak a megfelelően széles közterület szelvény esetén kezdhető meg. Az előzetes geodéziai felméréseket az önkormányzat egy éven belül elvégzi. Ennek megfelelően, az Egyesület hamarosan nekikezd egy pecatavi adatbázis létrehozásának, amelyben fel kell térképeznünk a mintegy 600 telek jelenlegi lakottságát, használtságát, illetve a tulajdonosi szándékokat. Mindnyájunknak meg kell értenünk, hogy ha vezetékes ivóvizet szeretnénk az otthonainkban, akkor ezeket a lépéseket, illetve áldozatokat meg kell hoznunk. Ha pusztán üzleti szempontból vizsgáljuk azt a kérdést, hogy adott esetben a telkünkből néhány négyzetmétert át kell adnunk a köznek, de cserében ivóvíz ellátottságot kapunk, akkor a telek értékének növekménye sokszorosa a befektetett energiáknak és értékeknek. Természetesen sok „harcunk” lesz még ezzel kapcsolatban, mert a szükséges űrszelvény méreteket feszegetve egészen gyorsan sikerült alkudnunk néhány méter szélesség igényt bizonyos forgalomtechnikai és besorolási keresztkérdéssel és átminősítéssel. Itt tehát szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy az Egyesület érdekérvényesítő képességében és készségben bízhat minden pecatavi telektulajdonos.

2. Pecatavi utcanév táblák

Újra felvetettük az utcanév táblák kérdését, melyre azt a határozott választ és vállalást kaptuk a Város vezetésétől, hogy 2019. június 30-i határidővel megvalósul a teljes Pecató területen az utcanév táblák kihelyezése. Természetesen, ahogy eddig is, ezt követően is az Egyesület nyomon követi a vállalások teljesülését.

3. Repkény utca és buszmegálló közti erdei ösvény kivitelezése

Az Egyesület kérdésként fogalmazta meg, hogy a felújított Repkény utcai lejáró melletti járda meghosszabbításaként készülő gyalogösvény az erdőben a buszmegálló irányába mikorra valósul meg. A Város vezetése a kérdésre elmondta, hogy a kivitelezés tárgyi témában megkezdődött – ezt ugye láttuk is, hogy még decemberben is zajlottak kivitelezési munkák - azonban az időjárásra való tekintettel, jelenleg szünetel. Amint az idő kivitelezés szempontjából jobbra fordul, a munkálatok folytatódnak, a kivitelezői vállalás szerint, legkésőbb, 2019. április 30-ig átadják a gyalogösvényt végleges formájában.

4. Pecatavi közvilágítás fejlesztési lehetőségek

Elmondtuk, hogy a Pecató területen erősen hiányos a közvilágítási hálózat, illetve a frissen felújított Repkény utca közlekedésbiztonsági szempontból igényelné a közvilágítást. A Város vezetése elmondta, hogy a költségvetés összeállításakor, március-április hónapban várható döntés a városi közvilágítás fejlesztéséről. Ekkor döntenek arról, hogy az erre a témára elkülönített forrásokat mely területeken és milyen mértékben osztják fel. Ennek megfelelően, az Egyesület beadvánnyal, kérvénnyel fog élni a Képviselő Testület felé, hogy a Repkény utcai közvilágítás kerüljön be az idei költségvetésbe, illetve igyekszünk minél nagyobb szeletet kihasítani az adott tortából, hogy minél nagyobb területen tudjunk érdemi változást elérni.

5. Közösségi ház (Faház) telepítése

Egyesületi kérésre, az önkormányzat felkarolta a közösségi épület elhelyezésének gondolatát. Varga László alpolgármester az Egyesület képviselőivel közösen, helyszíni szemlén vizsgálta a lehetséges telepítési helyeket. Ezek a praktikusnak tűnő területetek a halőrház környezetében lennének. Elek Zsolt, a műszaki osztály ügyintézője, került megbízásra arra vonatkozóan, hogy vizsgálja meg a konszenzusosan alkalmasnak ítélt helyszínek tekintetében a tulajdonosi szerkezetet, valamint a HÉSZ és OTÉK előírásait, hogy mely területen lehetne a projektet megvalósítani. A Város vezetése rövid határidővel választ ígért a kérdésre. Az egyeztetésen elővettük a legfrissebb kataszteri térképet, és első látszatra nem tűnik biztatónak a dolog, mert a legideálisabbnak ítélt terület besorolása láp és nádas, amelyre nem lehet építményt rakni. Természetesen bízva a pozitív válaszban, picit előre gondolkodva „B” tervként felmerült, hogy az Egyesület megpróbál (magán)területet szerezni valahol frekventált helyen, ahol a pici faház betölthetné funkcióját. Ezért minden pecatavi telektulajdonost arra kérünk, hogy ha van a közelében, vagy ismer olyan elhanyagolt, ismeretlen tulajdoni viszonnyal bíró területet, amely alkalmas lenne erre a funkcióra, azt kérjük, hogy jelezze felénk, hogy a szükséges lépéseket meg tudjuk tenni. Előre is köszönjük!

6. Kerékpárút a városközpont és Pecató között

Az új szabályozási terven már feltüntetésre került a Várost a Pecatóval összekötő kerékpárút nyomvonala. Amennyiben elfogadásra kerül az új fejlesztési terv koncepció, amelyről nincsenek kételyeim, a megvalósítás lehetőségét, különös tekintettel a nyomvonal tulajdonosi szerkezetét kezdik el vizsgálni. Erőforrás és a vizsgálat függvényében valósul meg a Város teljes területén a kerékpárút beruházás. A cél az, hogy a Város és a hozzá szervesen kapcsolódó üdülőterületek mindegyike elérhető legyen kerékpárúton. Itt is fontos szempont lesz az érdekérvényesítő képesség, így ezen a témán is sokat fogunk dolgozni.

7. Benta-patak gyalogos híd

Egy 2018-as kezdeményezés kapcsán önkormányzati, egyesületi és a BMI Tartószerkezeti Tanszék közös projektjében indult el a lebontott gyalogoshíd pótlásának témája. A Tanszék TDK keretén belül már három pályamunkával készült a híd kapcsán. Az önkormányzat részéről Héjja Karolin tartott helyszíni szemlét közösen Tótpál Judit, Égő Ákos és az Egyesület vezetésével, amelyen a lehetséges helyszínt konszenzussal Jelöltük ki. Itt a legnagyobb súlyt az képviselte, hogy olyan átkelési pontot kellett találnunk, amely a patak mindkét oldalán csatlakoztatható a meglévő úthálózathoz és a tulajdoni viszonyok rendezettek, azaz közterület a két hídfő. Az eredeti híd helyén ez nemvolt adott, így néhány száz méterrel folyásirány szerint lejjebb, a Békás-forrás vonalában találtuk meg az ideális helyet. Az önkormányzat felvállalta, hogy a két hídfő környezetében elvégezteti a szükséges talajmechanikai és geodéziai felmérést és vizsgálatot. A vizsgálat állásáról Polgármester úr tájékoztatást ígért. Szintén fontosnak tartjuk ennek a kérdésnek a napirenden tartását, mert egy ilyen híd megépültével sok lakó élete válna könnyebbé, nem utolsó sorban az egy szem híd miatti kiszolgáltatottságunk is csökkenne.

8. Pecatavi útszóró tárolók telepítése

Egyesületi felvetésre, miszerint síkosságmentesítő tárolók kihelyezésére lenne szükség a Pecatónál a helyi lejtviszonyok miatt, a Város vezetése elmondta, hogy az egyesületi kérést megérti, annak megvalósítását támogatja. Elhangzott azonban az is, hogy néhány évvel ezelőtt sokkal több ilyen „sótartó” volt a területen, de sajnos azokból rendkívül gyorsan (azaz a kihelyezést követő napokban, indokolatlanul) eltűnt a síkosságmentesítő anyag és a tároló közkukává minősült át, természetesen teljesen szabálytalanul. Ezért az önkormányzat a kihelyezett edényeket bevonta.

Most abban állapodtunk meg, hogy újra kihelyezésre kerül néhány edény, amelynek feltöltését a városüzemeltetés végzi. Bízzunk benne, hogy megérettünk arra, hogy az ilyen egyszerű eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően tudjuk használni. Egyúttal minden, a Pecató sorsát szívén viselő lakót és telektulajdonost arra kérünk, hogy a közös érdekeltségünk okán, minden olyan tulajdonosnak segítsünk megérteni ezen eszközök megfelelő használatát, akik esetleg nem a rendeltetésének megfelelően próbálják azt használni.

A Város vezetése felhatalmazta az Egyesület képviselőit, hogy ezügyben közvetlenül a Városüzemeltetéssel, személy szerint Molnár Jánossal egyeztessenek, mert saját hatáskörében Jánosnak ezügyben lehetősége lesz a kihelyezést intézni. A kapcsolatot hivatalosan felvettük, várjuk a tárolók kihelyezését.


 Kelt: Biatorbágy, Pecató, 2019. január 10.


Móri Ferenc s.k. Biatorbágy Pecatóért Egyesület
elnökhelyettes

2018. december 30.

Különlegességgel készültek a pecataviak karácsonyra. Idén nemcsak Mikulás ünnepet és karácsonyi bulit szerveztek, hanem adventi fényekbe öltöztették házaikat. December hónap minden napján, karácsonyig egy-egy naptári szám jelent meg egyik-másik pecatavi ház ablakában, kerítésén. Sőt, egy különlegességet is kitaláltak a helyiek: az adventi naptár mintájára az aktuális napon az arra járókat gyümölccsel, édességgel, finomságokkal várták, sok esetben forralt bor és meleg tea is került a kapuk elé.

Advent eredetileg a Szent András apostol ünnepnapjához (november 30.) legközelebb eső vasárnaptól kezdődő négy hetes időszak. A történészek szerint a 4. század óta ünneplik. Kezdetben azt a felkészülési időt jelentette, ami alatt a megtért hívő felkészült a keresztény hitre. A későbbiekben ez megváltozott. Manapság Krisztus születésének évfordulójához, karácsonyhoz kapcsolódik.
Az adventi naptár hagyománya a 19. század közepéig nyúlik vissza, amikor a német protestánsok krétavonalakat rajzoltak az ajtókra, vagy minden nap gyertyát gyújtottak, hogy így számítsák a karácsony előtti napokat.
Az újkori adventi kalendárium története Gerhard Langhoz (1881-1974) kötődik. Állítólag az ő édesanyja 24 darab, kartonra helyezett habcsókkal próbálta megkönnyíteni kisfiának a karácsonyi várakozást. Langból később kiváló üzletember lett, és1908-ban kicsi színes képeket nyomtatott, amelyeket karácsonyig minden nap fel lehetett ragasztani a kartonra. Később a Reichhold & Lang vállalkozás ezt az ötletet továbbfejlesztve megalkotta a kis perforált papírajtós adventi naptárat. Sajnos nem szabadalmaztatták, de talán ennek köszönhető, hogy ez az adventi naptár fajta az egyik legerjedtebb ma is. 

Az akciót Molnár-Nagy Zsanett szervezte, a számokat a közösség zárt Facebook csoportjában lehetett kiválasztani. Pillanatok alatt elfogyott a 24 szám, volt, aki a saját házszámát választotta, volt, aki a neki tetszőt. Egy térkép is született, ami segített megtalálni, hogy melyik nap hol gyulladnak a fények. A pecatavi advent csodálatosra sikerült, minden szám gyönyörű volt, öröm volt az esti séta. Nem egy esetben spontán bulik, beszélgetések is kialakultak a házak előtt, így még izgalmasabb volt a karácsonyi várakozás. Jövőre folytatjuk!

A helyszínekről készült fotóválogatás ide kattintva megtekinthető.

(2018. 12. 30. - Égő Ákos)


2018. december 28.

Sajnos még nem teljesen kész, de már járható a pecatavi buszmegállókhoz vezető erdei ösvény. Nagyon nagy öröm, hogy az új buszváró irányába is vezet egy leágazás.


Egy ötletes helyi lakos LED lámpákat akasztott az út fölé 

(Égő Ákos - 2018. 12. 28.)

2018. december 22.


A 2018-as év sok örömteli változást hozott Pecató életében, és 2019-et még szebbé tehetjük. A közösségi oldalon rengeteg terv és jó ötlet fogalmazódott meg az utóbbi időkben, jó lenne ezt átbeszélni személyesen. De ne csak a jót, akinek bármilyen sérelme van, esetleg rossznak lát valamit, az se tartsa magában.
Ezért 2019. január 4-én 17 órára a Biatorbágy Pecatóért Egyesület Lakossági fórumot hív össze a Grundra.
Fontos, hogy mindenki ott legyen, aki szívén viseli Pecató jövőjét, mert az egyesületünk képviselői január 9-én önkormányzati egyeztetésre mennek, ahol a közösség érdekeit képviselve felkészülten szeretnének megjelenni.

.


Sajnos a pecatavi Grund nagyon felázott, jelenleg nem alkalmas a karácsonyi rendezvény megtartására. Ezért a pecatavi karácsonyi bulit egy nappal elhalasztjuk és egy másik helyszínen rendezzük meg.
Találkozunk hát 2018. december 23-án 10.00-12.00 között a Kertbarátok útja 15. szám alatt Schilling-Párhon Lilinél. Kaja, süti, ital, minden lesz amit terveztünk.


2018. december 18.

Idén a pecatavi karácsony a zárt, Ilyen ez a Pecató Facebook csoportban szerveződött. Schilling-Párhon Lili kezébe vette az irányítást, és remekül összefogta a társaságot. A Kertbarátok teréről már hetekkel ezelőtt néhány lelkes helyi lakos átültette a Grundra a kis fenyőt, amit minden évben fel szoktunk díszíteni. Többen készülnek meleg itallal, forralt borral, süteménnyel. A sok finomság mellett a tervek szerint lesz gulyás bográcsban, sőt indiai ételre is kaptunk ígéretet.

Találkozzunk hát most szombaton, december 22-én, 18-órakor a Horhos utcai Grundon. Mindenki hozzon egy díszt a pecatavi karácsonyfára, ahogy szoktuk.

Hatalmas szeretettel várunk minden pecatavi családot!

(2018. 12. 18.)